Điều khoản hoạt động

Chào mừng bạn đến với leapmethod.net! Website này chuyên cung cấp dịch vụ triển khai xây dựng hệ thống marketing và bán hàng, dịch vụ tư vấn huấn luyện marketing và các chương trình đào tạo, sự kiện. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho tất cả người dùng, chúng tôi có các điều khoản hoạt động dưới đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Sử dụng dịch vụ:
Khi bạn sử dụng dịch vụ của leapmethod.net, bạn đồng ý rằng bạn chỉ sử dụng chúng cho mục đích hợp pháp và tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành. Bạn không được sử dụng dịch vụ để gửi hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, bất hợp pháp, đồi trụy, xâm phạm quyền riêng tư hoặc gây hại cho người khác.

2. Quyền sở hữu trí tuệ:
Tất cả các nội dung, tài liệu, hình ảnh, biểu đồ, video và các tài nguyên khác có trên leapmethod.net là tài sản trí tuệ của The LEAP Method hoặc các bên sở hữu được cấp phép. Bạn không được sao chép, tái bản, sửa đổi, phân phối, trưng bày hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

3. Thông tin cá nhân:
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được mô tả trên leapmethod.net. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng nó chỉ cho mục đích liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và sẽ không tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu hoặc quy định pháp luật.

4. Liên kết bên ngoài:
Trang web leapmethod.net có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc tài liệu của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động của các trang web bên ngoài này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài là trách nhiệm của bạn và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của họ.

5. Thay đổi và chấm dứt:
Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của leapmethod.net hoặc các dịch vụ liên quan mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ lí do nào nào mà không cần giải thích hoặc thông báo trước.

6. Bồi thường:
Bạn đồng ý bảo vệ và miễn trừ The LEAP Method và các nhân viên, giám đốc, đại diện và đối tác khỏi bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc yêu cầu nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập leapmethod.net hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản hoạt động này.

7. Liên hệ:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về điều khoản hoạt động của chúng tôi hoặc về việc sử dụng leapmethod.net, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Xin lưu ý rằng bài đăng trên leapmethod.net là những kết quả mà chúng tôi đã làm được với kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của chúng tôi, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho sự tư vấn chuyên sâu. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết và quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả hoặc hậu quả của việc sử dụng thông tin từ leapmethod.net mà không thông qua sự tư vấn của chúng tôi.

Xin cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản hoạt động của leapmethod.net. Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi!